Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ป.ย.ป.พัฒนา Air CMI ใช้ในตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่

ป.ย.ป.พัฒนา Air CMI ใช้ในตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่

-

ป.ย.ป.พัฒนา Air CMI ใช้ในตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS

     เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ได้วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเกิดจาก 2 ส่วนด้วยกันคือ ฝุ่นควันจากการใช้รถใช้ถนน และจากการเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่งทาง ป.ย.ป.จะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสั่งการการแก้ปัญหาหมอกควัน โดยเน้นการแก้ปัญหาจากภายในพื้นที่ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน โดยอาศัยมาตรการต่างๆ จากภาครัฐในการเข้ามาดูแล

     ทาง ป.ย.ป. ยังได้พัฒนาระบบ Air CMI ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในจุดต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุด Hotspot ของ gistda สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และพิกัดแผนที่และทิศทางลมจากต่างประเทศ ทำให้สามารถรายงานค่าอากาศที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการสั่งการในภาวะที่ประสบปัญหาหมอกควัน

     นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชัน Air CMI ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลด จะทำให้สามารถรับทราบค่าสภาพอากาศในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ได้ทันที ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างทดลองใช้และจะมีการพัฒนาเพื่อให้มีความพร้อมในการติดตามสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถทดลองใช้งานได้ที่ https://worapat.com/web-aircnx/

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

นักเรียน เข้าเรียน 100% วันที่ 13 ส.ค.นี้ ศธ. เตรียมความพร้อม ให้เด็กนักเรียนมาเรียนในชั้นเรียนตามปกติ 100 เปอร์เซ็นต์

ศธ. เตรียมความพร้อม ให้เด็กนักเรียนมาเรียนในชั้นเรียนตามปกติ 100 เปอร์เซ็นต์ 13 สิงหานี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล รมว.ศึกษาธิการ...
error: Alert: Content is protected !!