Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ป.ย.ป.พัฒนา Air CMI ใช้ในตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่

ป.ย.ป.พัฒนา Air CMI ใช้ในตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่

-

ป.ย.ป.พัฒนา Air CMI ใช้ในตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS

     เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ได้วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเกิดจาก 2 ส่วนด้วยกันคือ ฝุ่นควันจากการใช้รถใช้ถนน และจากการเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่งทาง ป.ย.ป.จะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสั่งการการแก้ปัญหาหมอกควัน โดยเน้นการแก้ปัญหาจากภายในพื้นที่ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน โดยอาศัยมาตรการต่างๆ จากภาครัฐในการเข้ามาดูแล

     ทาง ป.ย.ป. ยังได้พัฒนาระบบ Air CMI ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในจุดต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุด Hotspot ของ gistda สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และพิกัดแผนที่และทิศทางลมจากต่างประเทศ ทำให้สามารถรายงานค่าอากาศที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการสั่งการในภาวะที่ประสบปัญหาหมอกควัน

     นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชัน Air CMI ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลด จะทำให้สามารถรับทราบค่าสภาพอากาศในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ได้ทันที ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างทดลองใช้และจะมีการพัฒนาเพื่อให้มีความพร้อมในการติดตามสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถทดลองใช้งานได้ที่ https://worapat.com/web-aircnx/

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม “โรงแรมดาราเทวี” ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชย รวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม "โรงแรมดาราเทวี" ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชยรวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด หลังจากโรงแรมดาราเทวี โรงแรมหรูระดับห้าดาวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนต้องหยุดกิจการชั่วคราวตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยยังค้างจ่ายค่าจ้างพนักงานอีกเกือบ 300 คน จนทำให้กลุ่มพนักงานรวมตัวร้องแรงงานจังหวัดให้ช่วยเหลือ ก่อนที่ทางโรงแรมจะประกาศเลิกจ้างพนักงานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา และ กรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีด้วยราคาเริ่มต้น 2,116...
error: Alert: Content is protected !!