ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ

เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

     นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวว่า เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เพื่อถวายบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โดยสามารถเที่ยวชมความงดงาม พร้อมทั้งบูชาโคม ดวงละ 59 บาท เขียนข้อความอธิษฐานขอพร ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

gxj7HQ.jpg
ทั้งยังสามารถเที่ยวชมความสวยงามของอุโมงค์โคมล้านนาและความยิ่งใหญ่ของประติมากรรมจากไม้ไผ่ “พระรอดหลวงลำพูน” ความสูง 8 เมตร ณ ข่วงพันปี@ลำพูน ซึ่งจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเย็นวันศุกร์ บนถนนรถแก้ว ด้านหลังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารนอกจากนี้ กิจกรรมที่น่าสนใจระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2562 จะมีการแสดงทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับ 8 จังหวัดภาคเหนือ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับภาคอีสาน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น การประดับโคมไฟถนนคนเดินข่วงพันปี ถนนรถแก้ว ทั้งสาย จนถึงประตูมหาวัน ผ่านกาดหนองดอก เข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 22.00 น. ทุกวันวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 น. มีขบวนแห่โคมถวายบูชาองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย เวลา 19.30 น. พิธีถวายโคม แด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย บริเวณลานวัดพระธาตุหริภุญชัยวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. มีพิธีถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โดยเทศบาลเมืองลำพูนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.00 น. ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย เวลา 10.00 น. ชมการประกวดโคมลอย บูชาพระเกศแก้วจุฬามณี และการประกวดกระทงเล็ก ดอกไม้สด ที่ลานด้านทิศใต้วัดพระธาตุหริภุญชัย เวลา 17.30 น. ชมการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ของจังหวัดลำพูนเทศบาลเมืองลำพูน จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมท่องเที่ยวเมืองเก่าปฐมบทแห่งวัฒนธรรมล้านนา บูชาประทีปโคมไฟ จุดความสว่างไสวพร้อมกันนับแสนดวงที่เมืองลำพูน ตั้งแต่วันนี้ – 11 พฤศจิกายนนี้

ข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ / สวท.ลำพูน
ภาพ : สปชส. จ.ลำพูน

gxjYSS.jpg

gxjzgn.jpg