Home ข่าวทั่วไทย สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิด กฎหมายใหม่เริ่มบังคับใช้ 20 ส.ค. นี้

สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิด กฎหมายใหม่เริ่มบังคับใช้ 20 ส.ค. นี้

-

สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิด กฎหมายใหม่เริ่มบังคับใช้ 20 ส.ค. นี้

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 62 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมแถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ” พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านบุหรี่ไฟฟ้าจากประเทศอเมริกา (Prof.Dr.Stanton Glantz) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์) ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์) โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายธนสุนทร สว่างสาลี) ผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม BB212 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและศูนย์การประชุม แจ้งวัฒนะ 

    นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต ได้กล่าวภายในงาน ว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศ 90 วัน จึงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ส.ค.2562

โดยสำหรับการสูบบุหรี่ในบ้านของบุคคลในครอบครัวนั้นนายเลิศปัญญา กล่าวถึงผลเสีย คือ

1.ทำให้สัมพันธภาพครอบครัวเริ่มลดลง เพราะลูกและลภรรยาไม่อยากที่จะเข้าใกล้ หรือลูกเกิดพฤติกรรมเลียนแบบด้วยการสูบบุหรี่

2.อาจจะเกิดอาการหงุดหงิด ก้าวร้าวด้วยท่าทางและวาจา นำสู่การก่อความรุนแรงทางกายหรือจิตใจ เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่

3.การสูบบุ่หรี่ในบ้านนั้น จะทำให้คนในบ้านสูดดมได้รับควันบุหรี่ไปด้วย หรือที่เราเรียกกันว่าบุหรี่มือสอง

    โดยถ้าเป็นไปตาม พ.ร.บ. ที่ประกาศใช้ใหม่ จะถือว่าผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิดในฐานของการก่อความรุนแรงในครอบครัว เพราะทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของคนในครอบครัว อาจต้องขึ้นศาลเพื่อพิจารณาความผิด 2 ศาล คือ ศาลอาญา กรณีที่มีการทำร้ายทางกาย ได้รับโทษตามกฎหมายอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งให้คุ้มครองคนในครอบครัวและสั่งบังคับให้ผู้ที่สูบบุหรี่และทำให้เกิดปัญหาในบ้านเข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่ เพื่อไม่ให้ทำพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงอีก

คลิกอ่าน พ.ร.บ. ฉบับเต็ม

Must Read

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 23 มกราคม 2564 ภาคเหนือวันนี้อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 23 มกราคม 2564 ภาคเหนือวันนี้อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส ทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 13-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 5-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 8-15 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาว...
error: Alert: Content is protected !!