Home ข่าวทั่วไทย สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิด กฎหมายใหม่เริ่มบังคับใช้ 20 ส.ค. นี้

สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิด กฎหมายใหม่เริ่มบังคับใช้ 20 ส.ค. นี้

-

สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิด กฎหมายใหม่เริ่มบังคับใช้ 20 ส.ค. นี้

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 62 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมแถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ” พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านบุหรี่ไฟฟ้าจากประเทศอเมริกา (Prof.Dr.Stanton Glantz) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์) ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์) โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายธนสุนทร สว่างสาลี) ผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม BB212 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและศูนย์การประชุม แจ้งวัฒนะ 

    นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต ได้กล่าวภายในงาน ว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศ 90 วัน จึงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ส.ค.2562

โดยสำหรับการสูบบุหรี่ในบ้านของบุคคลในครอบครัวนั้นนายเลิศปัญญา กล่าวถึงผลเสีย คือ

1.ทำให้สัมพันธภาพครอบครัวเริ่มลดลง เพราะลูกและลภรรยาไม่อยากที่จะเข้าใกล้ หรือลูกเกิดพฤติกรรมเลียนแบบด้วยการสูบบุหรี่

2.อาจจะเกิดอาการหงุดหงิด ก้าวร้าวด้วยท่าทางและวาจา นำสู่การก่อความรุนแรงทางกายหรือจิตใจ เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่

3.การสูบบุ่หรี่ในบ้านนั้น จะทำให้คนในบ้านสูดดมได้รับควันบุหรี่ไปด้วย หรือที่เราเรียกกันว่าบุหรี่มือสอง

    โดยถ้าเป็นไปตาม พ.ร.บ. ที่ประกาศใช้ใหม่ จะถือว่าผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิดในฐานของการก่อความรุนแรงในครอบครัว เพราะทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของคนในครอบครัว อาจต้องขึ้นศาลเพื่อพิจารณาความผิด 2 ศาล คือ ศาลอาญา กรณีที่มีการทำร้ายทางกาย ได้รับโทษตามกฎหมายอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งให้คุ้มครองคนในครอบครัวและสั่งบังคับให้ผู้ที่สูบบุหรี่และทำให้เกิดปัญหาในบ้านเข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่ เพื่อไม่ให้ทำพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงอีก

คลิกอ่าน พ.ร.บ. ฉบับเต็ม

Must Read

AIS โชว์ล้ำ จัดจริง “The First 5G VR live streaming” รายแรกในไทย ผนึก...

AIS โชว์ล้ำ จัดจริง “The First 5G VR live streaming” รายแรกในไทย ผนึก นาดาวฯ ดึงศิลปินเรียกเสียงกรี๊ด กระหึ่มแฟนมีท วิถีนิวนอร์มอล รุกเปิดตลาด VR Content พลิกโฉมอุตสาหกรรมบันเทิงยุค 5G เอไอเอส ผนึก นาดาว บางกอก...
error: Alert: Content is protected !!