หมวดทางหลวงแม่แตง แจ้งปรับปรุงผิวทาง ถ.เชียงใหม่-ฝาง ช่วง กม.34+510-710 ในวันที่ 4 พ.ย. 62 นี้

หมวดทางหลวงแม่แตง แจ้งปรับปรุงผิวทาง ถ.เชียงใหม่-ฝาง กม.34+510-710 ในวันที่ 4 พ.ย. 62 นี้

     ประชาสัมพันธ์ หมวดทางหลวงแม่แตง กรมทางหลวง ด้วยวันนี้ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น เป็นต้นไป กรมทางหลวงจะดำเนินการปรับปรุงผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 107 (ถนนเชียงใหม่ -ฝาง) ระหว่าง กม.34+510 ถึง กม.34+710 ด้านขวาทาง (ขาเข้าเมืองเชียงใหม่บริเวณใกล้สี่แยกบายพาส แม่มาลัย)

     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดเผื่อเวลาในการเดินทางและใช้ทางด้วยความระมัดระวัง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายกตัญญ์ปัฐน์ ลีภัทตราภรณ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่แตง