เชียงใหม่ พร้อมจัดยิ่งใหญ่ “งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่” ประจำปี 2562

1955

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย แถลงจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์”

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้ดำรงอยู่สืบไป

giLeFz.jpg

    งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์” จัดระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายนนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมต๋ามผางปะตี้ดส่องฟ้าฮักษาเมือง การแสดงประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็ง กิจกรรมตามประทีปโคมไฟ ในงานบุญตั้งธรรมหลวง การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง ประกวดเทพ-เทพบุตรยี่เป็ง การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจารย์ ฯลฯ

     โดยจะมีพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ที่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

giLyT8.jpg

cbYUAJ.jpg
cbYqeb.jpg
cbYE3f.jpg

Facebook Comments