สำรองน้ำไว้ใช้ด้วย! กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด – สันทราย ในวันที่ 5-6 พ.ย. 62

3085

สำรองน้ำไว้ใช้ด้วย! กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด – สันทราย ในวันที่ 5-6 พ.ย. 62

     กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ (ท่อขนาด ø 900 มม.) เนื่องจากมีงานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 สายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา-ดอนแก้ว ตอน 1 บริเวณ สี่แยกแม่กวง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

     ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น.

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

-พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด
-ตำบลลวงเหนือ, ตำบลป่าป้อง, ตำบลเชิงดอย
-ตำบลสันป่าเปา, ตำบลสันปู่เลย, ตำบลตลาดขวัญ
-ตำบลสันพระเนตร, ตำบลสันนาเม็ง

     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าว ได้สำรองน้ำไว้ใช้ โดย กปภ.สาขาเชียงใหม่ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดและเปิดจ่ายน้ำปกติ

gcT7pQ.jpg
gcT0bV.jpg
gcTYNS.jpg
gcTzQn.jpg