เชียงใหม่อันดับ 5 ป่วยไข้หวัดใหญ่มากสุด แนะระวังช่วงหน้าหนาวมีแนวโน้มป่วยมากขึ้น

เชียงใหม่อันดับ 5 ป่วยไข้หวัดใหญ่มากสุด แนะระวังช่วงหน้าหนาวมีแนวโน้มพบผู้ป่วยมากขึ้น

     กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วงตั้งแแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 ตุลาคม 2562 พบว่ามีผู้ป่วยสะสม 310,678 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 22 ราย โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดของประเทศคือ กรุงเทพมหานคร ระยอง นครปฐม จันทยุรี และเชียงใหม่ ตามลำดับ

     จากจำนวนผู้ป่วยในปีนี้พบว่ามีมากขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณ 3 เท่า โดยจำนวนผู้ป่วยสูงสุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และกันยายน และคาดการณ์ว่าจะยังมีแนวโน้มพบสูงจึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

     โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ก่อโรคส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดสายพันธุ์บี ช่วงเดือนที่ผ่านมาพบสายพันธุ์ เอ เอช 1 เอ็น 1 เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่พบมากในสถานที่แออัด เช่น โรงเรียน เรือนจำ ซึ่งในประเทศไทยมีรายงานพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี แต่จะพบมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว กลุ่มเสี่ยงที่พบว่ามีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่เสียชีวิตจะพบในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวและภาวะอ้วน หญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก