จราจรเชียงใหม่กวดขันต่อเนื่อง การจอดรถในที่ห้ามจอดกีดขวางทางจราจร

จราจรเชียงใหม่กวดขันต่อเนื่อง การจอดรถในที่ห้ามจอดกีดขวางทางจราจร

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 จราจรเชียงใหม่ กวดขันต่อเนื่อง การจอดรถในเขตห้ามหรือจอดกีดขวางการจราจร โดยเฉพาะบริเวณจุดที่มีการจราจรหนาแน่น โซนแยกรินคำ ถนนนิมมานเหมินท์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ ซึ่งจราจรเชียงใหม่ได้รณรงค์การขับขี่เพื่อความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกัน

ตำรวจเชียงใหม่ สั่งการ

https://www.cm108.com/w/13048/

gw13d8.jpg
gw19ZR.jpg

gw1hrz.jpg