ขับเร็วระวังนะ! ปภ.เชียงใหม่ ส่งมอบกล้องตรวจจับความเร็วให้ตำรวจ นำไปบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ

1876

ปภ.เชียงใหม่ ส่งมอบกล้องตรวจจับความเร็วให้ตำรวจ นำไปบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ

     วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดพิธีส่งมอบกล้องตรวจจับความเร็วแบบพกพา ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

       ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดสรรให้จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 16 ชุด ซึ่งจะนำไปบังคับใช้กฎหมายใน 38 สถานีตำรวจภูธร ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ส่งมอบ และ พันตำรวจเอกปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

gt0taI.jpg

Facebook Comments