ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

2291

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนจากสภาลมหายใจ เข้าร่วม

gTALaW.jpg

       การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ปัญหาหมอกควันในเขตเมือง ที่เกิดจากควันของยานพาหนะต่างๆ ส่วนสาเหตุของปัญหาหมอกควันในพื้นที่รอบนอก เกิดจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร และการเผาเพื่อเก็บหาของป่า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยให้จัดทำข้อมูลการบริหารเชื้อเพลิงการเผา และให้หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นขอความร่วมมือกับผู้ที่มีอาชีพหาของป่า ในการงดการเผา หรือเป็นการหาอาชีพอื่นทดแทน

gTAyx1.jpg

      ด้านการจัด Safety Zone ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการกระจายตัวอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านกาแฟ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังให้มีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศเพิ่มในจุดต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงค่าของสภาพอากาศในแต่ละจุด และให้แต่ละตำบลจัดตั้งชุดปฏิบัติการดับไฟป่า เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     นอกจากนี้ สภาลมหายใจได้เสนอแนวคิด Car Free Day ที่จะจัดขึ้นบริเวณคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ให้หันมาใช้รถขนส่งสาธารณะ จักรยาน หรือการเดินเท้า ในการเดินทางแทนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากท่อไอเสียของยานพาหนะ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่อไป

gTAmz2.jpg
gTAF6y.jpg

Facebook Comments