ครม.เห็นชอบ ให้วันที่ 30 ธ.ค. 62 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม รวมหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน

ครม.เห็นชอบ ให้วันที่ 30 ธ.ค. 62 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม รวมหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน

      วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม คือ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เนื่องจากจะได้มีวันหยุดยาวเป็น 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563

      ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจที่ต้องให้บริการประชาชน มีความจำเป็นหรือราชการสำคัญที่หากเลื่อนจนก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วนั้น ขอให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ พิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะหยุดหรือไม่ โดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนเป็นหลัก สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้แต่ละแห่ง รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีไป