มั่นใจหรือไม่?….ว่าคุณปลอดภัยจากสารตกค้างในเลือด!! ขอเชิญตรวจหาสารตกค้างในเลือด…ฟรี 31 ต.ค.นี้ ที่กาดแม่โจ้ 2477

439

มั่นใจหรือไม่?….ว่าคุณปลอดภัยจากสารตกค้างในเลือด!!
ขอเชิญตรวจหาสารตกค้างในเลือด…ฟรี 31 ต.ค.นี้ ที่กาดแม่โจ้ 2477

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ โรงพยาบาลสันทราย ให้บริการตรวจหาสารตกค้างในเลือด…ฟรี ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ กาดแม่โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

“กาดแม่โจ้ 2477” ได้เริ่มเปิดตลาดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ส่งตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค เปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันพฤหัส-ศุกร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมตรวจหาสารตกค้างในเลือดครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการกาดแม่โจ้ 2477 ประเมินและเฝ้าระวังสุขภาพผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวัน มีแนวทางในการรักษาพยาบาลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันท่วงที โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสันทรายจัดบุคลากรทางการแพทย์มาดำเนินการตรวจหาสารตกค้างในเลือดให้กับผู้ใช้บริการกาดแม่โจ้ 2477 รวมถึงมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้คำแนะนำให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้มีภาวะเสี่ยง ซึ่งหลังจากทราบผลการตรวจในครั้งนี้แล้ว จะมีการตรวจประเมินให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงอีกครั้งภายในเดือนธันวาคม 2562 โดยคาดหวังว่า ผู้ใช้บริการกาดแม่โจ้ 2477 จะปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในเลือด 100%
ขอเชิญทุกท่านมาตรวจเลือดฟรี….พร้อมชิม ช้อป ใช้ สินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ดีต่อสุขภาพ ณ กาดแม่โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย โทร. 0 5387 5700-12b2995.jpg34c2cb.jpg

40f28f.jpg

Facebook Comments