บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดังนี้

879

บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดังนี้

☆ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ท้องฟ้าเปิด มีทะเลหมอก สามารถชมดวงอาทิตย์ขึ้น เวลา 06.24 น. อุณภูมิต่ำสุด 16 °C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 24 ต.ค.62 จำนวน 326 คน พักแรม 77 คน
☆ น้ำพุร้อนโป่งเดือด ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อุณหภูมิต่ำสุด 18 °C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 24 ต.ค.62 จำนวน 198 คน พักแรม 8 คน
☆ โป่งร้อนท่าปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ แม่ฮ่องสอน อุณหภูมิต่ำสุด 22°C ปริมาณน้ำฝน 18 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 24 ต.ค.62 จำนวน 243 คน พักแรม 0 คน
☆ รวมสถิตินักท่องเที่ยว 24 ต.ค.62 จำนวน 767 คน พักแรมในอุทยานแห่งชาติ 85 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
☆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
> ที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 08-2187-7834
☆ จองบ้านพัก & เต็นท์
http://nps.dnp.go.th/reservation.php

 

189339.jpg189337.jpg

189342_0.jpg
189349.jpg
189351.jpg
189431.jpg
189432.jpg
189433.jpg
189434.jpg
189435.jpg