Home ข่าวทั่วไทย เผยพบผู้ไม่หวังดี ก่อกวนลงทะเบียน 'ชิมช้อปใช้' ส่งผลลงทะเบียนได้ช้ากว่าปกติ

เผยพบผู้ไม่หวังดี ก่อกวนลงทะเบียน ‘ชิมช้อปใช้’ ส่งผลลงทะเบียนได้ช้ากว่าปกติ

-

เผยพบผู้ไม่หวังดี ก่อกวนลงทะเบียน ‘ชิมช้อปใช้’ ส่งผลลงทะเบียนได้ช้ากว่าปกติ

     จากการที่ธนาคารได้เฝ้าติดตามการลงทะเบียนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ พบว่า มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อกวนระบบการลงทะเบียน โดยนำเทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการลงทะเบียนมาใช้ ส่งผลให้ประชาชนลงทะเบียนได้ช้ากว่าปกติ

     นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้เฝ้าติดตามการลงทะเบียนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ พบว่า มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อกวนระบบการลงทะเบียน โดยนำเทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการลงทะเบียนมาใช้ ส่งผลให้ประชาชนลงทะเบียนได้ช้ากว่าปกติ ซึ่งธนาคารต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

    ขณะนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังระบบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมมือกันหามาตรการในการป้องกันและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อไป

Must Read

เปิดขั้นตอนง่ายๆ “โครงการคนละครึ่ง” ลงทะเบียนรับ 3,000 บาท 10 ล้านคน เริ่ม 16 ต.ค. 63...

เปิดขั้นตอนง่ายๆ "โครงการคนละครึ่ง" ลงทะเบียนรับ 3,000 บาท 10 ล้านคน เริ่ม 16 ต.ค. 63 นี้ สอนขั้นตอนง่ายๆ ก่อนรับ 3,000 บาท ในโครงการ “คนละครึ่ง” เริ่ม 16 ตุลาคมนี้ เป็นที่ชัดเจนแล้ว สำหรับโครงการ คนละครึ่ง โครงการที่รัฐบาลแจกเงิน...
error: Alert: Content is protected !!