Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ (ประมวลภาพ)ฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่

(ประมวลภาพ)ฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่

-

งานพิธีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่ จัดขึ้นโดย สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลฟ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มหน่อศิลป์ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ และมหาชนชาวเชียงใหม่

การฟ้อนผี เป็นการเชิญวิญญาณของบรรพชน ให้มารับรู้และร่วมกิจกรรมกับลูกหลาน โดยมีขั้นตอนของพิธีการต่างๆ ระบุไว้ตามประเพณียาวตลอดวัน การฟ้อนนอกจากจะเป็นการรำลึกถึงพระคุณของบรรพชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันขึ้นในกลุ่มคนที่นับถือผีในสายเดียวกัน ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงข้อปฏิบัติและจารีตประเพณีที่วางไว้โดยเคร่งครัด

ผีมด เป็นผีบรรพชนสายตระกูลของชาวบ้านและสามัญชนทั่วไป มีการสร้างผามเปียงหรือปะรำกันแดดที่แบนราบสำหรับฟ้อน แต่เดิมมีเพียงตั้งฟ้อนหรือมีจำนวนตามจารีตของแต่ละตระกูล ปัจจุุบันนิยมตั้งขันไหว้บรรพบุรุษจำนวน 12 ขัน พร้อมทั้งขันไหว้เจนบ้านเจนเมืองอีก 1 ขัน เครื่องเซ่นและขั้นตอนลำดับการฟ้อน บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและการทำมาหากินของชาวบ้านในอดีตได้เป็นอย่างดี เช่น การไปยิงเสือ ปลูกฝ้าย ทอดแห และคล้องช้างคล้องม้า เป็นต้น การแต่งกายของผีมดที่มาลงทรง จะนุ่งผ้าโสร่งลายตาราง เคียนหัวหรือโพกศรีษะด้วยผ่าสีพื้น ซึ่งนิยมใช้ผ้าสีแดง มีผ้าคล้องคอ และผ้าคาดเอวด้วย ใช้ดอกไม้สดทัดหูหรือเหน็บผ้าโพกศรีษะ

Must Read

อุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 22 ต.ค. 63 เป็นต้นไป

อุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 22 ต.ค. 63 เป็นต้นไป วันที่ 22 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2563 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณ ประเทศไทยที่ระดับความสูง 100...
error: Alert: Content is protected !!