Home ข่าวทั่วไทย สาระทางกฎหมาย - การดำเนินคดีอาญากับ “ผู้ป่วยจิต” ต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์

สาระทางกฎหมาย – การดำเนินคดีอาญากับ “ผู้ป่วยจิต” ต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์

-

    กฎหมายน่ารู้ 36 : การดำเนินคดีอาญากับ “ผู้ป่วยจิต” ต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวช

 ความรับผิดอาญาของ “คนบ้า”
1.️กระทำความผิดขณะ “บ้า” + “เป็นคนบ้าจริง” = ไม่ต้องรับโทษ และนำตัวไปรักษาอาการทางจิต
2.️กระทำความผิดขณะ “บ้า” + “เป็นคนบ้าบางเวลา” = รับโทษ แต่ศาลจะลดโทษให้ก็ได้

 ลักษณะแบบไหนที่กฎหมายถือว่า “บ้า”
“คนบ้า”
• ไม่รู้ผิดชอบชั่ว-ดี
• บังคับการกระทำและจิตใจตัวเองไม่ได้
• สติฟั่นเฟือน ป่วยจิต”คนบ้าบางเวลา”
• รู้ผิดชอบชั่ว-ดีอยู่บ้าง
• บังคับการกระทำและจิตใจตัวเองได้บ้าง
• สติไม่ฟั่นเฟือน

 ผู้กระทำความผิดต้องตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวชว่า “บ้าจริง” หรือ “แกล้งบ้า” ทั้งก่อนและหลังการพิจารณาลงโทษ
1.ถ้ามีเหตุเชื่อว่า “บ้า” ตำรวจ อัยการ และศาลนำตัวผู้กระทำความผิดไปตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวช
2.ผลตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวชระบุว่า “บ้าจริง”ศาลประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี
3.คนบ้าที่ “ต่อสู้คดีได้”นำตัวไปรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาล
4.ขณะที่ “รักษาอาการทางจิตอยู่”ให้ประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี(ซ้ำ)
5.คนบ้า “ต่อสู้คดีได้”นำตัวกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและลงโทษตามกฎหมาย

 ความรับผิดอาญาของ “คนบ้า”
1.️กระทำความผิดขณะ “บ้า” + “เป็นคนบ้าจริง” = ไม่ต้องรับโทษ และนำตัวไปรักษาอาการทางจิต
2.️กระทำความผิดขณะ “บ้า” + “เป็นคนบ้าบางเวลา” = รับโทษ แต่ศาลจะลดโทษให้ก็ได้

#กฎหมายน่ารู้ #บ้า #คดี #ความผิด #กฎหมายอาญา #สำนักงานกิจการยุติธรรม #WeAreOJA #อินโฟกราฟิก #สังคมเคารพกฎหมาย #cultureoflawfulness
————————————————————————–
ข้อมูล : ประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา มาตรา 65
CR : กรมสุขภาพจิต
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต : กรมสุขภาพจิต สายด่วน 1323

ที่มา

Must Read

“เซ็นทรัล” เปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ “ห้างเซ็นทรัลเอาต์เล็ต” (CENTRAL OUTLET) ที่ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพื่อคนเชียงใหม่ ใจกลางเมือง พร้อมช้อปกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ 15 ก.ย....

“เซ็นทรัล” เปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ “ห้างเซ็นทรัลเอาต์เล็ต” (CENTRAL OUTLET) ที่ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพื่อคนเชียงใหม่ ใจกลางเมือง พร้อมช้อปกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ 15 ก.ย. 53 นี้ นางณัฐธีรา จิราธิวัฒน์ บุญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “เซ็นทรัล...
error: Alert: Content is protected !!