อธิการบดี ม.แม่โจ้ เซอร์ไพรส์นักศึกษาใหม่ แต่งชุดนักเรียน ร้องเพลง “เต็มใจให้” ได้ใจนักศึกษาเต็มๆ

17673

อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เซอร์ไพรส์นักศึกษาใหม่ แต่งชุดนักเรียน ร้องเพลง “เต็มใจให้” ได้ใจนักศึกษาเต็มๆ พร้อมให้ข้อคิดการดำเนินชีวิต ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

   วันที่ 20 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การปฐมนิเทศในวันนี้ อธิการบดีได้เปิดตัว Surprise ด้วยบทเพลง “เต็มใจให้” ด้วยเนื้อหาที่ทั้งรัก ทั้งห่วงใย นักศึกษา สร้างความประทับใจแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งให้ปฐมโอวาทแก่ให้นักศึกษา เน้นย้ำค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้เข้าใจ และนำไปปรับใช้ในชีวิต “MAEJO มาจาก M = Mindfulness(ทำด้วยจิต)/ A=Aspiration (คิดมุ่งมั่น) / E=Excellence (ฝันเป็นเลิศ) / J=Justice (เทิดยุติธรรม)/ O= Origin (นำเกียรติภูมิ)”

     โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รับทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบถึงการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

#พี่ร้องเพลงเพราะนะ เซอร์ไพรส์ ! อธิการบดีแม่โจ้ ร้องเพลงต้อนรับนักศึกษาใหม่ อินทนิลช่อที่ 84#ที่นี่แม่โจ้

โพสต์โดย Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2019

Facebook Comments