ม.พายัพ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมดนตรีและการแข่งขันดนตรีคลาสสิคนานาชาติเชียงใหม่ ฮีนาสเตร่า 2562”  สุดยอดการแสดงดนตรีคลาสสิคระดับนานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 17 – 23 พ.ย. นี้

591
blank

ม.พายัพ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมดนตรีและการแข่งขันดนตรีคลาสสิคนานาชาติเชียงใหม่ ฮีนาสเตร่า 2562”  สุดยอดการแสดงดนตรีคลาสสิคระดับนานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 17 – 23 พ.ย. นี้

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับมูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมดนตรีและการแข่งขันดนตรีคลาสสิคนานาชาติเชียงใหม่ ฮีนาสเตร่า 2562” (Chiang Mai Ginastera International Music Festival and Competition 2019) ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากนานาอารยประเทศได้พัฒนาความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรีคลาสสิค รวมถึงมีโอกาสได้แข่งขันและแสดงดนตรีร่วมกับศิลปินในระดับโลก โดยการจัดงานจะมีทั้งการแสดงออร์เคสตราคอนเสิร์ตและการแข่งขันดนตรีคลาสสิคจากเยาวชนนักดนตรีจากทั่วโลก

งานมหกรรมดนตรีฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเสมือนบ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะนักดนตรี Shanghai Chinese Orchestra (SHCO) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มาแสดงออร์เคสตราคอนเสิร์ต ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 น. ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ โดยจะมีการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งบทเพลง Malambo ของ Ginastera โดยใช้เครื่องดนตรีจีนโบราณอันไพเราะมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีตะวันตกในรูปแบบของวงออร์เคสตราที่ยิ่งใหญ่ ส่วนในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 น. จะเป็นงาน Gala Concert โดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราเชียงใหม่ (Chiang Mai Symphony Orchestra) แสดงร่วมกับสมาชิกส่วนหนึ่งของวง SHCO และนักดนตรีจากประเทศต่าง ๆ จากนั้นในช่วงสุดท้ายของการแสดงจะเป็นการประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน CGIMF ประจำปี 2019

นอกจากการแสดงออร์เคสตราคอนเสิร์ตซึ่งจะจัดในสองวันดังกล่าวแล้ว ในแต่ละวันของมหกรรมดนตรีฯ นี้ จะมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักดนตรีคลาสสิคระดับโลกอีกหลายท่าน อาทิ Eduardo Delgado (Pianist-Argentina) , Atsuko Seta (Pianist-Japan ), Pham Truong Son(Violinist-Vietnam), Luisa Cello (Flutist-Italy), Christian Lavernier (Guitarist-Italy), Karolina Mikolajczy (Violinist-Poland), Iwo Jedynecki (Accordionist-Poland) รวมทั้งการแข่งขันดนตรีคลาสสิคจากเยาวชนนักดนตรีจากทั่วโลกที่มาร่วมงานอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ชัยพฤกษ์ เมฆรา โทร. 084-043-9821 หรือ www.chiangmai-imf.com