เปิดทำบัตรผ่านกองบิน 41 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 27 ธ.ค. 62

96492

เปิดทำบัตรผ่านกองบิน 41 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 27 ธ.ค. 62

      กองบิน 41 แจ้งประชาสัมพันธ์ จะเปิดทำบัตรผ่านกองบิน 41 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2562 ณ อาคารกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน 41 ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.30 น. เฉพาะวันพุธ 08.30 – 11.30 น.

เอกสารที่ใช้ขอทำบัตรผ่าน
1.ใบคำขอร้องทำบัตร
2.สำเนาทะเบียนรถ
3.สำเนาบัตรประชาชน (ของเจ้าของรถ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053281012 ต่อ 57601

     อีกทั้งยังได้ฝากประชาสัมพันธ์ อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้าง รับทำบัตรผ่านเข้า-ออก กองบิน 41 เพราะบัตรผ่านเข้า-ออก ที่ถูกต้องตามระเบียบของกองทัพอากาศ ที่สามารถผ่านเข้า-ออก กองบิน 41 ได้ ต้องเป็นบัตรผ่านที่ออกโดย กองบิน 41 เท่านั้น

cM0LTQ.jpggwkZpz.jpg
gwkKbq.jpg
cM0elS.jpg