ทำฟันฟรี! คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562

3050

ฟรีบริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562

     ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 ฟรีบริการทางทันตกรรม รับบัตรคิวทำฟันได้ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 14.00 น. พบกับกิจกรรมบริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และให้ความรู้ทางทันตสุขภาพ **โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**

cIvGm8.jpg