blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้รู้แล้ว! สาเหตุแผ่นดินไหว อ.ดอยสะเก็ด เกิดจากรอยเลื่อนแม่ทา

รู้แล้ว! สาเหตุแผ่นดินไหว อ.ดอยสะเก็ด เกิดจากรอยเลื่อนแม่ทา

-

รู้แล้ว! สาเหตุแผ่นดินไหว อ.ดอยสะเก็ด เกิดจากรอยเลื่อนแม่ทา

      เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 21.46 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.1 ที่ระดับความลึก 6 กม. บริเวณ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ละติจูด 18.904 องศา เหนือ ลองจิจูด 99.252 องศาตะวันออก 

       โดยแผ่นดินไหวครั้งนี้ สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวเกิด จากกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา ในรูปแบบเลือนตามแนวระนาบ เหลื่อมขวา (Right lateral strike slip fault) ซึ่งรอยเลื่อน นี้มีทิศทางการวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออก เฉียงใต้ ทั้งนี้เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดปานกลางมาแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ขนาด 5.1 ศูนย์กลางบริเวณ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แรงสั่นสะเทือนทําให้ผนัง บ้านเรือนร้าวในหลายอําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ จากการ วิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา พบว่า แผ่นดินไหวขนาด 5.0 มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในรอบ 10 ปี

cmaQVe.jpg

       ซึ่งประชาชนในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จ ตําบลแม่โป่ง ตําบลลวงเหนือ ตําบลป่าเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอเมือง อําเภอพร้าว อําเภอสันทราย อําเภอสารภี อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของ แผ่นดินไหว แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

      ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี ได้ประสานข้อมูลจาก อาสาสมัครเครือข่าย ทธ. และประสานข้อมูลผลกระทบ ของแผ่นดินไหว จากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งได้สร้างการรับรู้แก่ ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสํานักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ว่าไม่ต้องตื่น ตระหนกหรือกลัวจนเกินเหตุ ขอให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง หากจะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นอีกในอนาคต ตามคู่มือ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทรัพยากร ธรณี และกรมอุตุนิยมวิทยา

      จากการประสานเข้าพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบล ป่าเมี่ยง โดยมีนายสุจิน แสงแก้ว รองนายกเทศมนตรี นายพิษณุ ผิวมณี นายช่างโยธาชํานาญงาน เทศบาลตําบลป่าเมี่ยง และ นายอาสา สีคํามา ผู้ใหญ่บ้านโป่งสามัคคี หมู่ 6 เพื่อสํารวจความ เสียหายและผลกระทบในพื้นที่ปรากฏว่า ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น แต่ประชาชนในพื้นที่รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเป็นเวลาประมาณ 5 วินาที ประตู หน้าต่าง หลังคาบ้านสั่นไหว โดยจุดศูนย์กลาง แผ่นดินไหวเป็นภูเขา ชื่อดอยอินทร์ (ชื่อเรียกในท้องถิ่น) ไม่พบ ร่องรอยดินถล่มหรือ แผ่นดินแยกออก แต่อย่างใด

       โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ สทช. 1 ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา และคําแนะนําการปฏิบัติตัวเมื่อเกิด แผ่นดินไหวแก่เจ้าหน้าที่และประสานเพื่อนําเอกสารเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว ของกรมทรัพยากรธรณี ให้แก่เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ต่อไป

cma5Rk.jpgcmaEuv.jpgcmaOME.jpg

cmFkED.jpg
cmF3X9.jpg

blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!