Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ม.แม่โจ้ เพาะ “เห็ดเผาะ” ได้สำเร็จ สร้างป่า ลดเผา สร้างรายได้ สลายฝุ่น

ม.แม่โจ้ เพาะ “เห็ดเผาะ” ได้สำเร็จ สร้างป่า ลดเผา สร้างรายได้ สลายฝุ่น

-


     18 ตค.2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ ให้การต้อนรับ นายคมสันต์ สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าชมผลการดำเนินงาน โครงการ “เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่น” ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

      โครงการ “เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่น” เป็นโครงการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ ได้ทำการวิจัยและทดลองจนสามารถเพาะเห็ดเผาะ ได้สำเร็จ ได้เห็ดเผาะคุณภาพ มีรสชาติดี มีขนาดเม็ดใหญ่กว่าเห็ดเผาะในป่าธรรมชาติทั่วไป เตรียมพัฒนาต่อยอดส่งเสริมให้กับเกษตรกรและชุมชนต่อไป ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร ลดการเผา ลดฝุ่นควัน ส่งเสริมการดูแลรักษาป่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สันต์ชัย มุกดา หัวหน้าฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 08 9554 2325

Must Read

เชียงใหม่ ประชุมวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ปี 2564 พร้อมตั้งเป้าหมายลดจุด Hot Spot ลงร้อยละ 25

เชียงใหม่ประชุมวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ปี 2564 เน้นย้ำการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน พร้อมตั้งเป้าหมายลดจุด Hot Spot ลงร้อยละ 25     เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร...
error: Alert: Content is protected !!