blank
blank
Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ อบจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

อบจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

-

blank

อบจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอก ภายใต้โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และได้รับเกียรติจากพลตรี อำนาจ  ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สภาลมหายใจเชียงใหม่ และทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ceZTRS.jpg

     เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์หมอกควันและมลพิษในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ประการหนึ่ง ได้แก่ การเผาในพื้นที่ป่า การเผาในพื้นที่เกษตรกรรม และการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง รวมถึงปัญหาไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มน้ำโขง ทำให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สะสมสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงต้นปี 2562 เกิดวิกฤตการณ์ที่รุนแรงมาก กระทบต่อคุณภาพชีวิต และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

ceZtun.jpg

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ บูรณาการร่วมกันเพื่อให้การทำงานเกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (ทสจ.) , มลฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ (มทบ.33) , สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.) , สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 , ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 1 (เชียงใหม่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ศูนย์เผ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดี) , หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนี้ยังได้ร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) แก้ไขหมอกควันและไฟป่า โดยได้นำเสนอรูปแบบและวิธีการทำงานของระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 และแอปพลิเคชั่น ผ่อดีดี มาพัฒนาใช้ร่วมกับ CCTV เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น Real Time เพื่อสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที
ceZwMg.jpg
ceZK1W.jpg
ceZZD2.jpg
ceZcL1.jpg
ceZihy.jpg

blank

Must Read

นศ.คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประกวด DigiFam Awards ครั้งที่ 2

นศ.คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประกวด DigiFam Awards ครั้งที่ 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ Film Space ส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวดรายการ DigiFam Awards ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในหัวข้อ...
error: Alert: Content is protected !!