หน้าหนาววันแรก! 17 ต.ค. 2562 ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ

blank

หน้าหนาววันแรก! 17 ต.ค. 2562 ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ

      กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย ปี 2562 โดยระบุว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ต.ค. 62 นี้ เนื่องจากอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน จะลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยในระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100 เมตรถึงประมาณ 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ลมตะวันออก

cGvt0D.png

     ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

     โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ไว้ว่า ฤดูหนาวนี้อากาศจะหนาวเย็นตลอดฤดู และมีอากาศหนาวจัดในบางวัน อุณหภูมิพื้นราบต่ำสุด 7-8 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2562 โดยบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

cGv9ry.jpg
cGvwc9.png
cGv1sJ.png
cGvKyb.jpg