ภาคประชาชนเดินหน้า ผลักดันให้มีโรงพยาบาลชุมชนอำเภอเมือง

396

ภาคประชาชนเดินหน้า ผลักดันให้มีโรงพยาบาลชุมชนอำเภอเมือง

“คนไข้ปมด้อย” เป็นคำพูดที่ระบายออกมาจากนายแพทย์สาธารณสุข กลางที่ประชุมที่โดยมีนายกท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 ตค.2562 ที่เทศบาลป่าแดด โดยกล่าวว่าคนไข้ในพื้นที่อำเภอเมือง น่าเห็นใจและทางสาธารณสุขไม่ได้นิ่งเฉย หาแนวทางแก้ไข มาโดยตลอด …

     ถือเป็นข่าวดีในรอบสัปดาห์นี้ ที่ทางนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับ นายแพทย์ วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผอ.รพ.นครพิงค์ จับมือกับผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ เดินหน้าสร้างโรงพยาบาลชุมชน ของอำเภอเมือง ตามคำร้องขอ จากของนายวีระชัย ไชยมงคล หรือ กำนันโหน่ง นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ อ.เมือง ซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านเขตอำเภอเมือง โดยมีการจัดตั้งโต๊ะประชุมใหญ่ สรุปผล จะตั้งคณะกรรมการเพื่อหาที่ดินก่อสร้างและระดมทุนขึ้นมา จะต้องรีบเร่งให้มีโรงพยาบาลอำเภอเมืองในเร็วนี้

     นายแพย์จตุชัย ยังกล่าวอีกว่า คนไข้ในเขตอำเภอเมือง ที่มีมากกว่า100,000 คนได้รับการดูแลด้านการรักษา การดูแลด้านสุขภาพ อยู่ในเกณต์ที่ตำ่ ส่วนหนึ่งก็มาจากที่ไม่มีโรงพยาบาลในเขตอำเภอเมือง จำเป็นต้องไปใช้ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัดที่รับหน้าที่หลักคือ ต้องรับคนไข้ส่งต่อทั้ง 25 อำเภอซึ่งมีจำนวนคนไข้ที่มากอยู่แล้ว โดยทางสาธารณสุขจังหวัดก็ได้รับการร้องเรียนในส่วนของการรอคิวรักษานาน ต้องกล่าวแบบถอนหายใจแรงๆ ว่าคนไข้เขตอำเภอเมืองนั้น “เป็นคนไข้ปมดอย”

     ส่วนนายแพทย์วรเชษฐ ผู้อำนวยการ รพ.นครพิงค์ กล่าวอีกว่า เราพยายามหาพื้นที่เปิดสาขาปฐมภูมิในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อบริการตรวจรักษาคนไข้เบื้องต้น ลดความแออัดในโรงพยาบาลนครพิงค์ แต่ยังไงแล้วการมีโรงพยาบาลชุมชนอำเภอเมืองย่อมดีกว่า เพราะปัญหาที่เราพบเจอกับคนไข้ในเขตเมืองนั้น มีหลายด้านมาก ทางเราดีใจ และตรงใจมาก ที่ทางภาคประชาชนเป็นผู้ขยับเป็นผู้เรียกร้องเพราะเป็นผู้รับผลกระทบโดยตรง โดยผ่านทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่ง เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบ้าน ได้ทำหนังสือเรียกร้อง เข้ามา ส่วนกำนันวีระชัย ไชยมงคล ซึ่งเป็นนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมือง ก็ได้ผลักดันเรืองนี้มา 3 ปีมาแล้ว ต้องฝากไปยังพี่น้องชาวบ้านในเขตอำเภอเมือง ช่วยกันผลักดัน ให้มีโรงพยาบาลของอำเภอเมืองให้ได้

     โดยกำนันวีระชัย ไชยมงคล และนายทอง พันทองรองนายแพทย์สาธารณสุข จะเข้าเรียนปรึกษานายวีระพันธ์ ดีอ่อนนายอำเภอเมือง ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ในการทำประชาวิจารย์ประชุมชาวบ้านทุกหมู่บ้านในเขตเมือง เพื่อนำเรื่องเสนอไปยังกระทรวง และเดินควบคู่กับการตั้งคณะกรรมการ เพื่อระดมทุนจัดชื้อที่ดินและสร้างอาคาร โดยจะทำในนามของภาคประชาชน ซึ่งมั่นใจว่าจะมีโรงพยาบาลชุมชนอำเภอเมืองเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน และทางภาคชุมชนเองก็อยากสร้างโรงพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ที่มีไว้คู่บ้านคู่เมืองของคนเชียงใหม่

cGQPlk.jpg
cGQATl.jpg
cGQsvv.jpg

Facebook Comments