แจ้งปิดการจราจรบางช่องทาง บนถนนมหิดลทั้งสองฝั่ง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

แจ้งปิดการจราจรบางช่องทาง บนถนนมหิดลทั้งสองฝั่ง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

     ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะเข้าร่วมกิจกรรมวันตำรวจซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยจะดำเนินการล้างทำความสะอาดสะพานข้ามแม่น้ำปิง และทางลอดจุดกลับรถทั้งสองแห่ง บนทางหลวงหมายเลข 1141 (ถนนมหิดล) จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบางช่องทาง เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้เส้นทาง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง ได้ปฏิบัติตามกฎ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด

cvVyJk.jpg
cvVmol.jpg