(ประมวลภาพ) น้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุด หลังเชียงใหม่เจอฝนถล่มหนักหลายชั่วโมง

(ประมวลภาพ) น้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุด หลังเชียงใหม่เจอฝนถล่มหนักหลายชั่วโมง

      วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลานานนับชั่วโมง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุด บางจุดมีน้ำท่วมขังพื้นผิวการจราจร ทำให้การจราจรค่อนข้างลำบากและติดขัด

จุดที่ได้รับผลกระทบมีดังนี้

ทางลอดแยกศาลเด็ก

cXSs5P.jpg
cXSPfI.jpg

 

ถนนสิริมังคลาจารย์

cXS2Vt.jpg

cXYjxg.jpg

แยกกลางเวียง

cXSrIv.jpg

แยกข่วงสิงห์

cXSphQ.jpg

ประตูท่าแพ

cXSGVn.jpg

ถนนสนามกีฬา

cXSmu2.jpg

cXSIwy.jpg

หน้า Tops โชตนา

cXYKzt.jpg

ป่าแพ่ง

cXYiWk.jpg

หน้ากาดสวนแก้ว

cXYQeN.jpg

แถวตลาดสันป่าข่อย

cXY5OQ.jpg

 

ถนนราชดำเนิน

cXYHnq.jpg

 

หนอง​ป่า​ครั่ง

cXYpPR.jpg

หลังกาดรวมโชค

cXYeaI.jpg

cXNTkD.jpg

กองพันสัตว์ต่าง

cXBY9R.jpg

cXYIne.jpg
cXYFQt.jpg

ขนส่งอาเขต

cXzhrg.jpgcXz30W.jpgcXz9Z2.jpg

กาดก้อม

cXzoNI.jpgcXzjvZ.jpgcXzDUP.jpg

cXzXqS.jpg

 

สันติธรรม

cX4goE.jpg

ศรีปิงเมือง

cX4xfV.jpg

cXNwXJ.jpg

แยกลานนาพาเลซ

cX4rMz.jpg
cX4nuq.jpg
cX4Hw8.jpg

 

เจ็ดยอด

cXNKzb.jpg

ภาพโดยสมาชิก WWW.CM108.COM