หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

1593

หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

     วันนี้ (14 ต.ค. 62) ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสายวัฒนธรรม ประตูวัดฝายหิน-หอนาฬิกา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

     ส่วนที่ลานข่วงสาธารณะรินคำ ถนนสายวัฒนธรรม รินคำ-วัดเจ็ดยอด-วัดข่วงสิงห์ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ กว่า 300 คน ร่วมพิธีทำบุญมหากุศลประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลทางช้างเผือก ร่วมกับวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

     ขณะที่ลานกิจกรรมบริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ซี่งจัดโดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อความสิริมงคลจำนวนมาก

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางด้านพระพุทธศาสนา เป็นการรำลึกถึงพุทธประวัติและความเป็นมาของวันออกพรรษา อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของไทยให้คงอยู่ เป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบสาน ต่อยอด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ เป็นการทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังเสด็จขึ้นไปจำพรรษา และเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments