ประกาศกรมอุตุฯ ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว 17 ต.ค. นี้

2518
ฤดูหนาว 2562

      วันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศ ปี 2562 ระบุว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในวันที่ 17 ต.ค. 2562

      ประกาศเรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย ปี 2562 โดยระบุว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ต.ค.นี้ เนื่องจากอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน จะลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยในระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100 เมตรถึงประมาณ 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ลมตะวันออก

     ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

Facebook Comments