บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ดังนี้

664

บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ดังนี้

☆ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ท้องฟ้าเปิด มีทะเลหมอกสวยงาม สามารถชมดวงอาทิตย์ขึ้น เวลา 06.20 น. อุณภูมิต่ำสุด 15 °C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 11 ต.ค.62 จำนวน 228 คน พักแรม 37 คน
☆ น้ำพุร้อนโป่งเดือด ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อุณหภูมิต่ำสุด 19 °C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 11 ต.ค.62 จำนวน 74 คน พักแรม 0 คน
☆ โป่งร้อนท่าปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ แม่ฮ่องสอน อุณหภูมิต่ำสุด 20°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 11 ต.ค.62 จำนวน 110 คน พักแรม 0 คน
☆ รวมสถิตินักท่องเที่ยว 11 ต.ค.62 จำนวน 412 คน พักแรมในอุทยานแห่งชาติ 37 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
☆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
> ที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 08-2187-7834
☆ จองบ้านพัก & เต็นท์
http://nps.dnp.go.th/reservation.php

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

c86SBl.jpg
c86Yqk.jpg
c86z8v.jpg
c86N7E.jpg
c86f2V.jpg