งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

43930

งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

พบกันใน วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามหลังศาลากลาง (สถานที่เดิม) ตรงข้ามสนาม 700 ปี เชียงใหม่ และพบกับนักร้องศิลปินภายในงานอีกมากมาย

จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่  ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ – 11 มกราคม 2563

            นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2563 บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ สถาบันศึกษา นิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดี 25 อำเภอ และกิจกรรมการชาดซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศลของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือในด้านการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ตลอดจนการประกวดนางสาวเชียงใหม่ 2563 เพื่อคัดเลือกสาวงามที่จะทำหน้าที่เป็นทูตทางวัฒนธรรม และเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม  นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของจังหวัดเชียงใหม่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ทั้งนี้ ขอเชิญชวน ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้  – 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถจับจ่ายซื้อสินค้า และเข้าชมงานได้ โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

Facebook Comments