เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท เริ่มโอน 10 ต.ค. 62

3946

blankข่าวด่วน!! เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท เริ่มโอน 10 ตุลาคม 2562

ขอแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนและผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทุกท่านทราบคะ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 จะมีการจ่ายเงินอุดหนุน
.
?สำหรับผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน
?สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการ ภายใน 25 กันยายน 2562
.
สามารถตรวจสอบบัญชีธนาคารได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ของวันที่ 10 ต.ค.62 เป็นต้นไปคะ

Cr. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ถ้าวันนี้ใครเงินไม่เข้า
สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902 หรือ 0-2255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 หรือสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง