Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” แล้วกว่า 3,000 ราย

ผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” แล้วกว่า 3,000 ราย

-

ผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” แล้วกว่า 3,000 ราย และยังเปิดรับร้านค้าให้เข้าร่วมโครงการได้อีกไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคมนี้

     เมื่อวันที่ 8 ตุลลาคม 2562 นางกฤติยา นวลจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ว่า มีประชาชนลงทะเบียนมาใช้สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว 231,000 ราย ขณะที่มีร้านค้าผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 3,005 ราย แบ่งเป็นร้านประเภทชิม จำนวน 1,509 ราย ประเภทช้อป 1,373 ราย และประเภทใช้ 123 ราย และยังเปิดรับร้านค้าให้เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคมนี้ เพื่อรองรับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ

     และย้ำเตือนผู้ประกอบการ ห้างร้าน ห้ามไม่ให้มีการเอาเปรียบประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการฯ หากได้รับการร้องเรียนและมีการตรวจสอบว่ากระทำการลักษณะดังกล่าวจริง จะดำเนินการยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ทันที รวมถึงขึ้นบัญชีดำสำหรับการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในอนาคตด้วย ซึ่งขณะนี้ได้มีการตัดสิทธิ์ร้านค้าและขึ้นบัญชีดำกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 1 ราย ที่จังหวัดลำพูน

     ทั้งนี้แนะนำประชาชนว่า หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์และมีการเปิดใช้ครั้งแรกภายในระยะเวลา 14 วันแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้หมดภายในวันเดียว เงินส่วนที่เหลือ ยังนำไปใช้สถานที่อื่นๆ ภายในจังหวัด ที่ลงทะเบียนไว้ได้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่สำคัญยังสามารถเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าที่ 2 เพื่อนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆ ได้ทั่วประเทศ โดยจะได้รับเงินคืนสูงสุด 15% หรือ 4,500 ต่อคน หลังสิ้นสุดโครงการ 30 พฤศจิกายน 2562
และจะได้รับเงินดังกล่าวคืนไม่เกิน 1 เดือน หรือภายในเดือนธันวาคม 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แจ้งปิดให้บริการ วันที่ 26 ต.ค. 63 จัดกิจกรรม “Big Cleaning safari” ครั้งใหญ่...

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แจ้งปิดให้บริการ วันที่ 26 ต.ค. 63 จัดกิจกรรม “Big Cleaning safari” ครั้งใหญ่ เตรียมความพร้อมรับลมหนาว ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แจ้งปิดให้บริการ เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมารับลมหนาวในช่วงปลายปีนี้...
error: Alert: Content is protected !!