Home ข่าวทั่วไทย แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 1.8 ลึก 2 กิโลเมตร

แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 1.8 ลึก 2 กิโลเมตร

-

แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 1.8 ลึก 2 กิโลเมตร

     วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.01 น. รายงานแผ่นดินไหว ขนาด 1.8 ลึก 2 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

คลิกดูพิกัดแผ่นดินไหว

Must Read

จราจรเชียงใหม่เตือน ขับย้อนศรมีความผิด ปรับ 500 บาท หากเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มโทษทางอาญา

จราจรเชียงใหม่เตือน ขับย้อนศรมีความผิด ปรับ 500 หากเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มโทษทางอาญา “การขับรถย้อนศรมีความผิดหากเกิดอุบัติเหตุเพิ่มโทษทางอาญา” ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 41 กำหนดไว้ว่า ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้เดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปตามในทิศทางนั้น และในมาตรา 48 นั้นได้กำหนดไว้ว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 บาท และยังมีในมาตรา 43 (8) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น จนเกิดความเดือดร้อน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน...
error: Alert: Content is protected !!