กรมควบคุมโรคเตือน ระวัง “โรคไข้ปวดข้อยุงลาย” พบป่วยแล้วกว่าเกือบแปดพันราย

722

กรมควบคุมโรคเตือน ระวัง “โรคไข้ปวดข้อยุงลาย” พบป่วยแล้วกว่าเกือบแปดพันราย

     จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 ตุลาคม 2562 พบผู้ป่วยรวม 7,866 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มอายุที่พบมากสุดคือ 25-34 ปี โดยคาดว่าช่วงนี้ จะพบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างดี

     โรคไข้ปวดข้อยุงลาย มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ในทุกกลุ่มอายุ อาการที่พบคือ ไข้เฉียบพลัน ปวดศรีษะมาก คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อ ข้อบวมแดงอักเสบและเจ็บ อาการปวดข้อจะหายภายใน 2-3 วัน ยางรายอาจเป็นเรื้อรังอยู่หลายเดือนหรือเป็นปี

     กรมควบคุมโรคขอให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆทุกพื้นที่ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคไข้ปวดข้อยุงลาย รวมถึงไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาด้วย

Facebook Comments