ปิดทางลอดดอนแก้วขาออกเมืองชั่วคราว ติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าฝุ่น วันที่ 8 ตุลาคม 2562

975

ปิดทางลอดดอนแก้วขาออกเมืองชั่วคราว ติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าฝุ่น วันที่ 8 ตุลาคม 2562

     ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าฝุ่นภายในทางลอดดอนแก้ว เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ทางแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จึงขอปิดการจราจรขณะปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะทำการปิดการจราจรทิศทางจากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าอำเภอแม่ริม(ขาออกเมือง) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

cAGRsP.jpg