17.20 น. รับแจ้งมีต้นไม้ล้ม 2 จุด ที่แจ่งกู่เฮือง อำเภอเมือง และถนนสันทราย สายเก่า

2701

17.20 น. รับแจ้งมีต้นไม้ล้ม 2 จุด ที่แจ่งกู่เฮือง อำเภอเมือง และถนนสันทราย สายเก่า
www.CM108.com รายงาน

clBtyv.jpg
clBT2k.jpg
clB1TE.jpg