17.20 น. ใต้สะพานภาค5 เชียงใหม่ น้ำเริ่มนอง ใช้รถใช้ถนนระมัดระวัง

2717
blank

17.20 น. ใต้สะพานภาค5 เชียงใหม่ น้ำเริ่มนอง ใช้รถใช้ถนนระมัดระวัง

clN6pQ.jpg
clNubV.jpg
clNrNS.jpg
clN8Qn.jpg