ยอดบริจาคล่าสุดวันนี้ 1,559,450 บาท! พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ เสนาสนะองค์หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณมหาเถระ วัดดอยแม่ปั๋ง

ยอดบริจาคล่าสุด 1,559,450 บาท! พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ เสนาสนะองค์หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณมหาเถระ วัดดอยแม่ปั๋ง

     ขอเชิญร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะองค์หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณมหาเถระ วัดดอยแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาจากอายุการใช้งานยาวนาน มีรอยแตกเป็นทางยาว ด้านหลังผนังเสนาสนะผิวปูนมีสภาพหลุดร่อน เป็นเหตุทำให้จำต้องบูรณปฏิสังขรณ์ให้มั่นคงสมบูรณ์ ล่าสุด ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ยอดบริจาครวมอยู่ที่ 1,559,450 บาท

cjlcCg.jpg

     โดยท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 5150534986 ชื่อบัญชี บูรณะเสนาสนะหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

     ในการนี้ พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) พระครูสุจิณณานุวัตร เจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล อาจารย์จีรพันธ์ กิติบุตร ตลอดถึงคณะศรัทธาสาธุพุทธบริษัทนักศีลนักบุญทุกท่าน จึงพร้อมใจกันจัดหาทุนทรัพย์ เพื่อนำไปสมทบทุนการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะองค์หลวงปู่แหวน สุจิณฺณมหาเถระ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งคุณงามความดี และเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดต่อยอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์สืบต่อไป

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รู้จักกันไหม ? ประวัติ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่

cjlxo1.jpg

cjlgIW.jpg
cjlRt2.jpg
cjlQGy.jpg
cjlqfD.jpg