อุณหภูมิดอยอินทนนท์ เช้าวันนี้ ต่ำสุด 10 องศา

1030

อุณหภูมิดอยอินทนนท์ เช้าวันนี้ ต่ำสุด 10 องศา

cj1EKP.jpg
cj15WI.jpg
cj1OPt.jpg
cj1bee.jpg
cj1l3l.jpg
cj1obk.jpg
cj1Dav.jpg