ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้านมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

1555

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้านมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันนี้ (3 ต.ค.62) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และ พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ การเข้านมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อแสดงความเคารพ และเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าทุกรูปในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่

********
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
3 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดภาพวีดิโอได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/open?id=1Z3Fb_GEkdG8FbzNR7-KG1I0SHPt7hN9O

cbjAhu.jpg
cbjoL0.jpg
cbjPEZ.jpg
cbjsVI.jpg
cbjCYP.jpg
cbjuRt.jpg
cbj6ue.jpg
cbjnMl.jpg
cbj81k.jpg
cbjHDv.jpg
cbjVLE.jpg
cbjakN.jpg
cbjpEV.jpg
cbjvXQ.jpg
cbjJzS.jpg