เตือนระวัง “วุฒิปลอม” มีโทษทั้งคนทำและคนใช้

1757

เตือนระวัง “วุฒิปลอม” มีโทษทั้งคนทำและคนใช้

      ด้วยสังคมไทยได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก และสิ่งที่เป็นเครื่องการันตีความรู้ ความสามารถของเรานั้นก็คือ “วุฒิการศึกษา” หรืออาจเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตในการทำงานของเราได้เลยทีเดียว จึงได้มีกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้โอกาสนี้ หาช่องทางทำผลประโยชน์ให้กับตนเอง รับทำเอกสารวุฒิการศึกษาปลอม เพื่อใช้ในการสมัครเข้าทำงาน แถมยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

แต่หารู้ไม่ว่า ทั้งการรับทำเอกสารปลอมของกลุ่มมิจฉาชีพ และการนำเอกสารปลอมไปใช้เพื่อการสมัครงาน หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นนั้น ล้วนเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งสิ้น

ผู้ใดทำเอกสารปลอม

-มีความผิดตาม ป.อาญา. มาตรา 264 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-หรือหากเอกสารที่ทำปลอมขึ้นมา เป็นเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ซึ่งเป็นความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 265 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับ ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท

-และหากเอกสารที่ทำปลอมขึ้นมา เป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ ซึ่งเป็นความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 266 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท

-หรือ แม้แต่การแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ได้กระทำการตามหน้าที่ จดข้อความอันเป็นเท็จ ลงในเอกสารมหาชน หรือเอกสารราชการ ก็เป็นความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 267 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใช้เอกสารปลอม

-มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ทำเอกสารปลอมตามประเภทของเอกสารที่ใช้นั้นๆ ตามมาตรา 264, 265 ,266 หรือ 267

ดังนั้นแม้ว่าการเรียนจะเหนื่อยยาก หรือลำบากขนาดไหน เราก็ควรที่จะทำมันด้วยความสามารถของเรา เพราะวิชาความรู้ หรือประสบการณ์ที่เราได้มานั้นจะติดตัวเราไปตลอด และใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพเราได้อย่างสุจริต

Facebook Comments