เชียงใหม่อันดับ 5 ของประเทศ ป่วยไข้หวัดใหญ่มากสุด

1789

เชียงใหม่อันดับ 5 ของประเทศ ป่วยไข้หวัดใหญ่มากสุด แนะช่วงหน้าฝนนี้ต้องระวังมากขึ้น

     จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 23 กันยายน 2562 มีผู้ป่วยแล้ว 271,931 ราย เสียชีวิต 18 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 10-14 ปี รองลงมาคือ 7-9 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ กรุงเทพมหานคร ระยอง จันทบุรี นครปฐม และเชียงใหม่ ตามลำดับ

      โดยคาดว่าแนวโน้มจะพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากเป็นช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่นั้น ติดต่อผ่านการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย หรือสูดหายใจเข้าไป

     กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น และทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน รวมถึงการล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการไข้หวัด โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่จำนวนมาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ เป็นต้น หากมีอาการป่วย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก และไปพบแพทย์โดยเร็ว

       สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ ควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

Facebook Comments