นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรองนายก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามโครงการบูรณะทาง

1178

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรองนายก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามโครงการบูรณะทาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามโครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม 4081 บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชื่อมบ้านห้วยโท้ง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถสัญจรไป – มา ได้อย่างสะดวก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ทั้งนี้นายกอบจ.เชียงใหม่ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนในส่วนที่เสียหายอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดของประชาชนในการใช้ถนนสายดังกล่าว อีกทั้งสั่งการให้

94639f461224b3e8eb1fed83c5fd3033.jpg สำนักการช่างเร่งดำเนินโครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ บ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชื่อมบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง ระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรเส้นทางดังกล่าว

26d976af7af2cc9615bf94b9308c07f0.jpg97cf7996ee7bd7eddbb32aaa5c631e8d.jpg

152b31926fbdb25e05cfa884b1b74e91.jpg

 

Facebook Comments