ผู้ใช้รถที่เป็นฝ่ายถูกชนและพิสูจน์ได้ว่าตนเองไม่ผิด สามารถเรียกร้อง “ค่าขาดผลประโยชน์” จากบริษัทประกันคู่กรณีได้ระหว่างที่นำรถเข้าอู่ซ่อม

3161

ประกันต้องจ่าย ระหว่างเคลมซ่อมรถ ผู้ใช้รถที่เป็นฝ่ายถูกชนและพิสูจน์ได้ว่าตนเองไม่ผิด สามารถเรียกร้อง “ค่าขาดผลประโยชน์” จากบริษัทประกันคู่กรณีได้ระหว่างที่นำรถเข้าอู่ซ่อม 

     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ออกกติกาให้บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าชดเชย หรือค่าขาดประโยชน์ให้กับผู้ใช้รถระหว่างรอซ่อม แก้ไขปัญหาในอดีตที่ให้เป็นดุลพินิจของบริษัทประกันภัยว่าจะจ่ายหรือไม่ ทำให้บางครั้งผู้เสียหายไม่ได้รับค่าขาดผลประโยชน์ หรือได้รับในอัตราที่ต่ำ

     สำหรับค่าขาดผลประโยชน์ แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท และกลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

     สาเหตุที่ต้องระบุเป็นขั้นต่ำนั้นก็เพื่อไม่ให้บริษัทประกันภัยเจรจาจ่ายในจำนวนที่ต่ำเกินไป และบริษัทประกันภัยจะต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และถ้ากระทำผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 20,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

     ส่วนรถประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ ให้เป็นไปตามข้อเรียกร้อง และการตกลงกันโดยพิจารณาหลักฐานเป็นกรณีไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันภัย 1186