blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ดำเนินการขุดค้นศึกษาโครงกระดูกมนุษย์โบราณ เวียงท่ากาน

สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ดำเนินการขุดค้นศึกษาโครงกระดูกมนุษย์โบราณ เวียงท่ากาน

-

สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ดำเนินการขุดค้นศึกษาโครงกระดูกมนุษย์โบราณ เวียงท่ากาน

     สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2555 กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ได้เคยทำการขุดค้นศึกษาพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกึ่งกลางเมืองโบราณเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ทั้งสิ้นจำนวน 14 โครง และโครงกระดูกม้า อีกจำนวน 1 โครง จากการศึกษาในครั้งนั้น ทำให้ทราบว่าโครงกระดูกดังกล่าวเป็นการปลงศพโบราณอย่างมีรูปแบบ โดยจะหันหัวไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในท่านอนหงายงอเข่า การศึกษาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์พบว่า โครงกระดูกมนุษย์โบราณดังกล่าวมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 ซึ่งร่วมสมัยแรกเริ่มการเกิดขึ้นของรัฐหริภุญไชย

blank

     เพื่อเป็นการไขปริศนาเรื่องราวของผู้คนโบราณที่เวียงท่ากานให้กระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ.2562 กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีเพิ่มเติม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อศึกษาอายุสมัยของโครงกระดูกมนุษย์โบราณในพื้นที่เมืองโบราณเวียงท่ากานด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2.เพื่อศึกษาสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ของโครงกระดูกมนุษย์โบราณ

     ซึ่งการขุดค้นศึกษาครั้งนี้จะช่วยไขปริศนา เกี่ยวกับช่วงระยะเวลาและรูปแบบพิธีกรรมปลงศพของผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเวียงท่าในอดีตให้มีความชันเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้การศึกษาสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ของโครงกระดูกมนุษย์โบราณเหล่านี้ ยังสามารถให้คำตอบเบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้คน และสามารถนำไปวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์และการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชน ก่อนที่จะมีพัฒนาการก่อเกิดเป็นบ้านเมืองอย่างรัฐหริภุญไชยได้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล : สำนักศิลปากรที่ 7

blank blank blank blank blank

blank

Must Read

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยข้อมูลประกันภัย ฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ โคม่า-เสียชีวิต จ่าย 1 ล้านบาท

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยข้อมูลประกันภัย ฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ โคม่า-เสียชีวิต จ่าย 1 ล้านบาท วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน เฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy ได้โพสต์ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" โดยมีรายละเอียด คือ ความคุ้มครอง กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน โดยหากเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า...
error: Alert: Content is protected !!