ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ทันที ขอให้ทุกหน่วยงานใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ทุกงานจะสำเร็จต้องเกิดจากความร่วมมือ

3530

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันที พร้อมมอบแนวทางการทำงาน ให้ใช้ขีดความสามารถอย่างเต็มที่ สร้างเกียรติประวัติไว้ที่เชียงใหม่

     วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พบปะรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ที่ห้องลีลาวดี 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้แนวทางในการทำงานว่า ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน ทำงานอย่างเต็มที่ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ การทำงานขอให้เป็นไปตามกลไกปกติ ขอให้ทุกคนใช้ขีดความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างเกียรติประวัติไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่ งานทุกงานมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนเต็มที่ โดยตนเองจะคอยติดตามงาน และจะลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขให้ตรงกับความต้องการ เพื่อสร้างความสุขและความเท่าเทียมให้กับพี่น้องประชาชน

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม-นันธิกา กิจปาโล / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ประวัติโดยย่อ “นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่

Facebook Comments