ดีเดย์คืนนี้ 2 ช่องทีวีดิจิทัล เตรียมจอดำ กสทช. จ่ายเงินเยียวยากว่า 842 ล้านบาท

ดีเดย์คืนนี้ 2 ช่องทีวีดิจิทัล เตรียมจอดำ กสทช. จ่ายเงินเยียวยากว่า 1.3 พันล้านบาท

    คืนนี้ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 00.01 น. ทีวีดิจิทัลช่อง 3SD และช่อง 3 Family จะยุติออกอากาศ ซึ่ง กสทช.ได้มีการเยียวยา โดยจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ในแต่ละช่อง ดังนี้

– บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (หมายเลขช่อง 28 หรือ ช่อง 3SD) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 30 ก.ย. 2562 กำหนดให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 1 ต.ค. 2562 เวลา00.01 น. ยอดเงินค่าชดเชยสุทธิที่จะได้รับ จำนวน 680,083,695.45 บาท
– บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (หมายเลขช่อง 13 หรือ ช่อง 3 Family) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 30 ก.ย. 2562 กำหนดให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 1 ต.ค. 2562 เวลา00.01 น.ยอดเงินค่าชดเชยสุทธิที่จะได้รับ จำนวน 162,543,837.27 บาท

cU2TF1.jpg