Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า

จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า

-

จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า

 

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า ปรับภูมิทัศน์ ฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยริมสองฝั่งคลอง มีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาคลองแม่ข่า
วันนี้ (30 ก.ย. 62) ที่ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า โดยมี รอง.ผบ.มทบ.33 กอ.รมน.เชียงใหม่ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุม

 

จากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ประกอบกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ซึ่งพบว่าปัจจุบันคลองแม่ข่ายังประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย มีวัชพืชและผักตบชวาขึ้นปกคลุมหลายพื้นที่ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดทั้งสาย ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งจิตอาสาและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งคลองด้วย
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ

ให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการขุดลอกลำน้ำ พร้อมทั้งกำจัดขยะและวัชพืชในคลองแม่ข่า เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสาย 2 ฝั่งคลอง โดยให้หน่วยทหารและตำรวจเป็นหน่วยปฏิบัติ ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คลองแม่ข่าแต่ละช่วง และมีแผนปฏิบัติการพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และผู้อยู่อาศัยบริเวณริมสองฝั่งคลอง ให้มีส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าร่วมกัน

***************

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม //ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
30 กันยายน 2562

 

 

Must Read

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม “โรงแรมดาราเทวี” ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชย รวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด

กลุ่มพนักงานจ่อฟ้องเพิ่ม "โรงแรมดาราเทวี" ค้างจ่ายค่าจ้าง 7 เดือน และเงินชดเชยรวมกว่า 30 ล้านบาท หลังโรงแรมเลิกจ้าง และกรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด หลังจากโรงแรมดาราเทวี โรงแรมหรูระดับห้าดาวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจนต้องหยุดกิจการชั่วคราวตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยยังค้างจ่ายค่าจ้างพนักงานอีกเกือบ 300 คน จนทำให้กลุ่มพนักงานรวมตัวร้องแรงงานจังหวัดให้ช่วยเหลือ ก่อนที่ทางโรงแรมจะประกาศเลิกจ้างพนักงานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา และ กรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีด้วยราคาเริ่มต้น 2,116...
error: Alert: Content is protected !!