Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับภาคประชาชน เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพของชาวเชียงใหม่

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับภาคประชาชน เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพของชาวเชียงใหม่

-

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับภาคประชาชน เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพของชาวเชียงใหม่

วันนี้ (29 ก.ย. 62) ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุม เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมี ตัวแทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนเข้าร่วม

 

ทั้งนี้ เครือข่ายภาคประชาชนได้รวมกลุ่ม ภายใต้ชื่อ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตต่อชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก โดยทางสภาลมหายใจเชียงใหม่ได้เสนอขอรัฐบาล กำหนดให้ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นความสำคัญในลำดับแรก ในการจัดทำนโยบาย และเสนอให้จัดทำนโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างเป็นระบบ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ได้รับฟังความต้องการ และร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหากับภาคประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาในการจัดระดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ ในการจัดทำข้อเสนอก่อนที่จะยื่นเรื่องให้กับรัฐบาล โดยขอให้ภาคประชาชนช่วยกันเสนอทางออกของปัญหา ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเต็มที่

 

 

 

 

ศราวุธ เจิมจันทร์/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

 

Must Read

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา...
error: Alert: Content is protected !!